توی فصل تابستان ازین شربتهای دلچسب درست کنید نوش جان، کلیپ آموزشی درست کردن شربت کهکشانی