کلیپی از صحبت های سید مقاوت سید حسن نصرالله که کشورش لبنان با تحریم دست و پنجه نرم می کنم و مشکل بنزین و فراورده های نفتی دارد.