ویدیو ترانه ای شاد با لحن عربی کنایه از صحبت های عبدالناصر همتی