قدم قدم با یه علم، انشاالله اربعین میام سمت حرم، با مدد شاه کرم انشاالله میام اربعین سمت حرم، یاد اون سفرم افتادم، خاطراتش نرفته از یادم، می دونی بخدا مست چای اباسجادم؛ استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ کربلا