اگر بنده ای امور خویش را اصلاح نماید خدا نیز امر وی را اصلاح می کند؛ ویدئوی دلنشین خوانش خطبه صد و هفتاد و هشت نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین (ع)