برای اینکه در مهمانی ها شربت های سنتی و رنگی و شیک داشته باشید این ویدئو آموزشی نحوه درست کردن شربت های رنگی را تماشا کنید