برای تهیه راسته کباب باید با پیاز گوشت رو فریز کنید بعد که وا رفت با فشار و ضربات چاقو اونو نرم کرده و تمیز می کنید می ریم برای مرحله جذاب منقل