سخنان زیبای حاج حسین یکتا در مورد اهمیت توجه و اطاعت از امام زمان عجل الله.