اگر دوست دارید پودر پاپریکای خونگی درست کنید که در آشپزی بسیار پرکاربرد است و طعم غذا را هم خیلی خوشمزه می کند