ارباب انتظار سخته منم دل دارم هرکیو دیدم کربلا رفته باشه؛ باشه منو نبر حسین به کربلات حق داری آقا..!! باشه میرم دور میشم از جلو چشات حق داری آقا؛ باشه دیگه لال میشم از شور و شین حق داری آقا..!! باشه دیگه نه من نه بین الحرمین حق داری آقا؛ اللهم ارزقنا قبر شش گوشه.