درانتظارتو چشمم‌ سپید گشت‌ و غمی‌ نیست؛ اگر قبول‌ تو اُفتد‌ فدای‌ چشم‌ سیاهت...