وقتی بازیکن به پنالتی که گرفته شده بود اعتقادی نداشت با یه حرکت جوانمردانه توپ رو به دروازه بان سپرد، برنامه ستاره ساز شبکه سه سیما