حسین پاکدل در برنامه همرفیق شهاب حسینی گفت رفیق اونیکه پای خلافم نمی شه جلوی خلافمو می گیره