برای وکیوم خانگی میوه و سبزیجات حتما این کلیپ را ببینید تا موادتون ماندگاری خیلی بیشتری داشته باشند.