برای درست کردن اسکرامبل به این مواد لازم دارد تره فرنگی، تخم مرغ، ادویه، نان تست