کشف پیکر مطهر یک شهید در روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ مصادف با شب شهادت امام صادق علیه السلام در منطقه شرق دجله عراق؛