علی دستش شکسته بود اما باید در کلاس کاردستی درست کنه اما فکر می کرد دیگه نمیشه که محمد بهش زنگ زد گفت نگران بناش من کمک ات می کنم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چی بسازم؟