رعد و شهاب و سفیر و قیام، آماده چون تیر سر در نیام، خیره به ما مانده چشم جهان، در چنگ ماست آسمان یک کلام، انا فتحنا که تاویل ماست، فاتح همانا ابابیل ماست، ای لشکر ابرهه الحزر، بنیانت آماج سجیل ماست؛ کلیپ کوتاه با صدای حامد زمانی بزرگداشت پدر موشکی ایران سردار شهید حسن طهرانی مقدم مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ