بازار صنعت خودرو در کنار سایر بخش های اقتصادی کشور در حالت انتظار قرار داشته و منتظر سیاست‌های رئیس جمهور آینده کشور برای حل نابسامانی‌های این صنعت و کنترل قیمت‌هاست. در این ویدیو نظر کاندیداهای ریاست جمهوری درباره صنعت خودرو و گرانی بازار را ببینید.