‏۱.۸ میلیارد دلار پول در ازای آزادی جاسوس CIAجیسون رضاییان که سپاه گرفته بود از آمریکا گرفتید با کمال بی شرمی آن را به نام دست آورد برجام زدید؟! اگر تلاشهای خیانت بار ظریف برای آزاد سازی سوپر کماندوهای آمریکایی که در چنگ دلاوران نیروی دریایی سپاه بودند نبود ، میشد هر کماندو را هم با ۱،۸ میلیارد دلار پول خودمان که در چنگ آمریکاست معاوضه کرد!