سینه زنی زمینه دارم میمیرم از بی قراری با نوای محمد حسین پویانفر عصر شهادت امام صادق١٣٩٩ در هیئت الزهراسلام الله علیها.