ه مناسبت شهادت امام صادق(ع) نماهنگ صادقانه کاری از گروه سرود نسیم رحمت منتشر شد. مجری طرح خبرگزاری تسنیم و تهیه شده در دفتر موسیقی و سرود صدا وسیما.