نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: من آمده‌ام حق مردم را بگیرم؛ این حق مردم نیست که با این وضعیت زندگی کنند. آمده‌ام با اژدهای هفت سر فساد، ناکارآمدی، قبیله سالاری و رانت خواری مقابله کنم.