امام خمینی: خدا می‌داند که مرا اوضاع ۱۵ خرداد کوبید...