ویدئو کامنت از ویژگی های امام(ره) در میان فقهای گرانقدر تشیع، همین اسلام چندبعدی ایشان است...