دلالی این روزها به یکی از شغل‌های پرطرفدار تبدیل شده است. برای اینکه جلوی این رویه غلط گرفته شود مجلس طرحی تصویب کرده است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود.