یه عده میگن رییس جمهور هیچ کاره است و قدرت نداره پس چرا از خود همین دولت نامزد میشن به نظرم این حرفا بیشتر ماسمالیه یکی کار می کنه یکی فقط واردات خلاصه که از قدیم گفتن یارو بلد نیست کار کنه می گه زمین کجه؛ اپیزود سوم از برنامه رای بی رای