علی که پدرش به یک نابینا کمک کرده بود که از خیابان رد بشه خواست که ادای اون فرد نابینا رو در بیار پس چشم هاشو بست؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت حالا چه کار کنم؟