حاج آقا مسعودی درباره ی دعای پر مغز هشتم صحیفه امام سجاد علیه السلام نکته ای کاربردی و اخلاقی درباره حرص و طمع بیان می کنند.