تو را دیدم در بلندای نور، چقدر با شکوه هست جشن حضور، درخشنده بر تارک آسمان، برافراشته پرچم ات در جهان؛ نماهنگ زیبای ایران سرافراز با صدای مشترک حمید رضا طهماسبی و حبیب قلابی