کلیپی که در فضای مجازی غوغا کرد، بازخوانی زیبای یک جوان عراقی از نوحه دلنشین آقا مهدی رسولی؛ روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه،الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یه کوه، صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا فاطمه صلی الله علیک یا فاطمه، الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی، الحمدلله که از بچگیام مادر سایه روی سرمی.