اگر دوست دارید توی خونه خودتون پودر سوخاری خونگی و سالم درست کنید این ویدئو رو دانلود کنید.