بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم... کلیپ کوتاه مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام.