پشت پرده برنامه تلویزیونی کاندیدای نزدیک به روحانی لو رفت.