کامنت موشن انشاالله، این انتخابات مایه عزت و سربلندی کشور خواهد شد. تهیه شده در مرکز متنای فضای مجازی بسیج استان کرمانشاه.