این قفسه چوبی یکی از قشنگ ترین تجربه‌ های ساخت وسیله‌ های کاربردی از چیزهای دورریختنی برای من بود، باعث شد برم نجاری با محیط اونجا آشنا بشم شماهم میتونید اینکارو تجربه کنید و لذت ببرید.