برای لحظه ای عاشقانه زندگی از این شمع ها درست کنید و لذت ببرید