من حرم لازمم دلم تنگ است؛ روزگارم ببین بهم خورده. کلیپ استوری کوتاه مداحی با صدای محمدحسین پویانفر.