به ایران و ایرانیانم سلام؛ به این غیرت آریایی سلام؛ تمام جهان محو زیبایی ات؛ خزر تا خلیج تماشایی ات؛ چو خون تو باشد در این پیکرم؛ چه باک از تو دادم سرا و سرم ... موزیک ویدئو حماسی ایران با صدای پوریا زینعلی