آتیش گرفتم که تو سردت نشه برگرد، سکوتم گوش آسمون رو کر کرد، چشمام خاک بیابونا رو تر کرد، ببین عشق یعنی این؛ کلیپ کوتاهی از ترانه عشق رضا صادقی مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام