آموزش پخت رپ حمص و سبزیجات توسط داریوش خزایی در بخش آشپزی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.