علی که دلش برای پدربزرگش خیلی تنگ شده و باغ سیب شون با پدرش به ده میره؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت بازی و باغ سیب.