قسمت 70 برنامه کودک قلقلک، بچه ها که بازی می کنند باید حواسشون باشه باید دستهاشون روخوب بشورند این قسمت برنامه کودک قلقلک درست شستن دستها رو به بچه ها یاد میده.