خاطره جالب بیرانوند از دیدار با مورینیو و انگلیسی صحبت کردن با مربی آنتورپ