یک مدل شیک و زیبا معروف به لبنانی که شالهای بلند به این شیوه خیلی خوشگل میشه.