کلیپ فصل برای درست کردن مارمالاد و شربت آلبالو که بسته به پیوندی یا طبیعی بودن ترشی و شیرینی اون به سلیقه شماست.