به همت گروه‌های تفحص شهدا یکشنبه ۹ خرداد ماه، پیکرهای مطهر دو شهید دوران دفاع مقدس از شرق دجله عراق و جزیره مجنون کشف گردید.