کلیپ کوتاه از سریال صبح آخرین روز در مورد دیدار آخر شهید شهریاری با مادرشان.