سلام ای قرار دل بی قرار؛ سلام ای طلوع شب انتظار؛ بیا ای عزیز دل فاطمه به زخم دل شیعه مرحم بزار. نوحه کوتاه مهدی رسولی در مدح امام زمان عجل الله مناسب استوری و وضعیت واتساپ.