نبات های رنگی شده با ادویه های مختلف هم خیلی زیبا و هم دارای خواص دمنوش های گیاهی